Yapay Organ ve Destek Sistemleri Derneği’ni, hastalara yardım etme isteklerini bilimin ulaşabildiği en uç sınırlara kadar taşımayı hedefleyen birkaç idealist biliminsanı ile birlikte, büyük bir heyecan içinde kurduk. Bu örgütlenmemizde, sağlık ve mühendislik alanlarında eğitim gören genç araştırmacılara yol gösterebilmek, teknolojinin ulaştığı en çarpıcı gelişmeleri kullanarak, onlara insanoğlunu hastalıklardan kurtarabilme zevkini tattırabilmek en büyük dileğimizdir.

Ülkemizdeki değişik üniversite ve kamu kurumlarında çalışan, uygulamalı tıp bilimleri alanında faaliyet gösteren 23 ayrı anabilim dalı, temel tıp bilimleri alanında faaliyet gösteren 10 ayrı anabilim dalı, mühendislik alanında faaliyet gösteren 7 ayrı anabilim dalı ve sosyal bilimler alanında çalışan 3 ayrı anabilim dalına mensup biliminsanlarının ortak çalışmaları ile Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Derneği hayata geçirilmiştir. Bu derece ayrıntılı bir yapılanmanın bilim dünyasında ilk kez gerçekleştirildiği kanısındayız.       

Bu amaçla, organ fonksiyon yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan ölüm ve sakat kalma gibi önemli sağlık problemlerine yönelik olarak, yapay organ ve destek sistemlerini içeren tedavi yöntemlerinin uygulanması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefledik. Hekimlerin, endüstriyel sektördeki kişi ve kuruluşların, temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırmacıların ve toplumun, yapay organ ve destek sistemlerinin kullanımları konularında bilimsel, idari ve hukuki bilgilerini geliştirmek ve eğitim düzeylerini arttırmak, amaçlarımızdan bir diğeridir.

Yapay organ ve organ, doku, hücre destek ve koruma sistemleri konusunda ulusal teknolojilerin kurulması ve geliştirilmesine öncülük etmek, uluslararası yapay organ ve destek sistemleri dernekleriyle bilimsel platformlarda ilişkiler kurmak ve geliştirmek bizleri son derece mutlu edecektir. Çalışmalarımız sonucunda, yapay organ ve destek sistemleriyle ilgili ulusal ve yurtdışı kaynaklı teknoloji ürünlerinin standartlarının oluşturulması, bilimsel ve etik değerlendirilmelerinin yapılması ve uygunluk sertifikalarının verilmesi konularında ulusal danışmanlık hizmetleri vermek arzusundayız.

Bu düşüncelerle, yapay organ ve destek sistemleri ile ilgili olarak, hekimler, bilim adamları, endüstri ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, yapay organ ve destek sistemleri konusunda enstitü kurmak bizleri mutlu edecektir.

 

Dr. Cem Devge                                                                                  Dr. Deniz Süha Küçükaksu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                                    Yönetim Kurulu BaşkanıYapay Organlar ve Destek Sistemleri Derneği